תהליך ביצוע פרויקט

התעניינות בפרויקט

 • עיון באתרי המעבדות
 • בחירת פרויקט \ מספר פרויקטים
 • קביעת פגישת בחירת פרוייקט

פגישת בחירת פרויקט

 • דיון בעניין הצעות פרויקטים מהאתר
 • אפשרות הגדרת פרוייקט חדש בעזרת המנחים
 • הסבר על תהליך הפרויקט
 • החלטה על פרויקט

לפני פגישת התנעה

 • הרשמה למעבדה
 • מילוי דף התנעה באתר
 • קביעת פגישת התנעה

פגישת התנעה

 • הצגת מטרות הפרוייקט ולוחות זמנים באמצעות דף התנעה
 • דיון בנושא הפרויקט - שאלות ובעיות
 • שיוך הפרויקט לצוות השותפים
 • פתרון בעיות רישום
 • עדכון כרטיסי כניסה למעבדה ופתיחת משתמש
 • קביעת תכולה לפגישת אמצע
 • השאלת ציוד

לפני פגישת אמצע

 • מילוי דף סטטוס
 • קביעת פגישת אמצע

פגישת אמצע

 • הצגת הפרויקט ע"פ התכולה שנקבעה בעזרת הדגמה מקצה לקצה
 • בחינת הפרויקט ובדיקת המשימות לקראת סיום
 • דיון לגבי תכולת סיום הפרויקט
 • קביעת הפגישה בעזרת דודל

לפני פגישת סיום

 • מילוי דף סטטוס
 • קביעת פגישת סיום

פגישת סיום

 • הצגת סופית של הפרויקט כולל הדגמה
 • הגשת סרטון
 • הגשת דוח פרויקט
 • העלאת הקוד ל GITLAB
 • רשימת השלמות

אחרי פגישת סיום

 • השלמות ע"פ פגישת סיום
 • העלאת דף פרויקט באתר המעבדה
 • החזרת ציוד
 • הזנת ציון